Výzvy pro transkulturní komunikaci

Zdenka Sokolíčková

Publikace
13.10.2016 v 11:53
V minulosti docházelo k dramatickým selháním v komunikaci mezi kulturami, národy a etnickými skupinami, a výsledkem těchto střetů bylo mnohonásobné individuální utrpení a kolektivní frustrace. Také v současnosti je politika a společenské klima v Evropě určováno naléhavými otázkami souvisejícími s kulturou. Budoucí odolnost společnosti závisí na naší schopnosti komunikovat navzdory kulturním odlišnostem. Kniha Výzvy pro transkulturní komunikaci je stručnou analýzou základů, na kterých lze postavit funkční vztahy uvnitř kulturně rozmanitého společenství. Jednotlivé kapitoly se věnují tématům nihilismu, svobody, rovnosti a pokoře vůči přírodě ve středoevropském prostoru, principům transkulturního dialogu odvozeným z tragických etap evropských dějin 20. století (vyvraždění litevských židů, násilný odsun československých Němců, pogromy na turecké Kypřany), a akademickému formátu oboru Transkulturní Komunikace.

Text knihy ke stažení zde