Studentské panelové diskuse

Veronika Halamová

Novinka
29.11.2016 v 09:13
I v letošním akademickém roce budou probíhat panelové diskuse v režii studentů třetího ročníku. Druhá z nich se uskuteční 12. prosince od 16:00 ve Studijní a vědecké knihovně.

Hosté, PhDr. Andrej Drbohlav a doc. PhDr. Marian Brzybohatý, PhD., se na ní budou zabývat etickými a kulturními dopady terorismu v Evropě.


Těšíme se na Vaši účast.