Od antropologického pojetí kultury k politizaci kultury

Luděk Jirka

Novinka
29.1.2018 v 08:43
Kultura byla dříve výsostným antropologickým konceptem, ale v současnosti zažívá expanzi do veřejného prostoru a stává se diskurzem nejrůznějších skupin soudobé společnosti. V současnosti tak lze hovořit o mnohoznačnosti termínu kultura, tedy o široce významově diferenciovaném užívání v médiích až po zastánce/kritiky multikulturalismu. Důležitým bodem je mocenské zacházení s termínem, můžeme dokonce hovořit o určité politizaci kultury, kdy je kultura rétoricky používána k ovlivňování veřejného mínění. To jde ruku v ruce se dvěma současnými základními postoji – „psaním proti kultuře“ a „psaním pro kulturu.“ První teze uvažuje o kultuře jako o rozvratné a destruktivní síle pro mezikulturní soužití (jedinečnost a homogenita konceptu vede k separaci a k hierarchizaci) a druhá teze obhajuje kulturu, protože problematické je podle ní samotné zacházení s pojmem a nikoliv koncept kultury jako takový. Veřejný prostor však osciluje mezi oběma rovinami.

Doc. Paedr. Hana Horáková, Ph.D. uvede výše uvedené teze a poukáže na problematické chápání kultury v současném světě. Přestože je slovo kultura zastřeno svou mlhavostí, neuchopitelností, kontroverzností a také vyprázdněností kvůli širokému spektru definic, pojmů a přístupů, současně je jedním z klíčových pojmů, se kterým se potýkáme. Má své zastánce a své kritiky. Který postoj je správný? A mohou se z toho sociální vědy vymanit? Existuje vůbec nějaké východisko?


Přednáška se bude konat 20. února od 13:00 do 17:00 na budově E