Tyto předměty platí pro studenty přijaté od září 2015, uvedené ročníky jsou pouze doporučené. Seznamy předmětů studentů přijatých do září 2014 jsou zde.